Επισκευή Drones

Comments are closed
  • Επισκευή σε μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη
  •  

  • Αναβάθμιση λογισμικού Drone
  •  

  • Αλλαγή αισθητήρων,εξωτερικών προστατευτικών και ελίκων
  •  

Comments are closed.